Välkommen till Föreningen Uppror

Detta är vår temporära förstasida tills vi lanserar vår hela webbsajt

Föreningen Uppror är en allmännyttig ideell förening. Föreningen är fristående, samt partipolitiskt och religiöst obundet. Föreningen är en demokratisk medlemsorganisation som styrs av medlemmarna. Föreningens medlemmar utser förtroendevalda att förvalta och leda verksamheten. 


Välkommen till vår temporära förstasida! Vi kommer uppdatera denna allt eftersom tills vår slutliga webbsajt lanseras fullt ut före årsmötet 17 april 2021. 

Vad vi vill

Sverige är i dag ett land med omfattande orättvisor och politik som slår hårt mot olika grupper i samhället som inte är höginkomsttagare eller har god privatekonomi. I den efterföljande ekonomiska krisen i spåret av Covid-19-pandemin har många svenskar fått en kraftigt försämrad ekonomisk situation, precis som i de flesta andra länder.  


Föreningen Uppror samlar de människor som far illa av en orättvis och odemokratisk politik samt bedriver opinionsbildande arbete att uppvakta politiker och beslutsfattare i riksdagen, regeringen samt gentemot kommuner och regioner med målet att nå mer inkluderande regelverk. 

Transportpolitik

Vi eftersträvar ett samhälle där bilismen inte överbeskattas och där alla svenska medborgare känner sig fria att bo, arbeta och leva där de önskar utan att straffbeskattas. 

Ett första steg är att stegvis sänka drivmedelsskatterna, och satsa på biodrivmedel till existerande fordonsflotta. På detta sätt kan vi också vara med och påverka användningen av fossila drivmedel även globalt då Sverige har en ekologisk och förnyelsebar biodrivmedelsindustri med färdiga lösningar och produkter att exportera till länder som använder stora mängder fossilt bränsle. 

Miljö- och klimatpolitik

Vi vill se en ansvarsfull och smart miljöpolitik som därmed ger en kraftig minskning av antropogent växthusgasbidrag.

Det är viktigt för oss att se till helheten och förstå alla faktorer som påverkar klimatet och ekologin på vår planet, så att man vidtar åtgärder som faktiskt förbättrar. Vi har sett hur statens oansvariga satsningar inom klimatplanen har lett till omfattande kritik från Riksrevisionen och Ekonomistyrningsverket, andra myndigheter, akademia och forskare samt även företag att att staten slösar med skattemedel med satsningar som inte minskar klimatbidraget eller miljöförorening eller otillräckligt för de storleken på satsningarna. 

Så fungerar föreningen

Årsmötet

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och består av medlemmarna.

Revisorerna

Revisorerna utses av Årsmötet och deras uppdrag är att utöva tillsyn över styrelsens arbete med förvaltning och räkenskaper.

Styrelsen

Styrelsen är föreningen Upprors verkställande organ och ansvarar för föreningens förvaltning och räkenskaper. 

Stadgarna

Föreningen Uppror är en ideell förening som drivs av medlemmarna. Stadgarna lägger grunden för verksamheten. 

Valberedningen

Valberedningen utses av Årsmötet och deras uppgift är att bereda kandidater till olika valbara förtroendeposter till Årsmötet.

Ekonomi

Föreningen Uppror finansieras huvudsakligen av inkomster från medlemsavgifter, men också från partnerskap och sponsring. 

Som medlem i föreningen Uppror stödjer du vårt arbete för lägre skatter och mindre slöseri av skattemedel, samt för ökad demokrati och en vettigare och mer rättvis miljö- och klimat-, och transportpolitik. I medlemskapet ingår bland annat Upprorsmagasinet med 6 nummer om året. 


Vi arbetar på att skapa fler medlemsförmåner, det är dock svårt att få till avtal i den ekonomiska samhällskris som följt i spåret av den pågående Covid-19-pandemin. 

Bli medlem för enbart 100 kr i medlemsavgift för 2021. 

Betala via Swish eller bankgiro. 

Bli medlem

Opinionsarbete tar tid och kostar pengar, och många små slantar blir tillsammans mycket. Vi arbetar huvudsakligen ideellt, men har fortfarande många utgifter och kostnader. Genom att skänka en gåva eller donera en summa ger du föreningen Uppror möjlighet att arbeta för att nå målen.

 

Bidra med en liten gåva idag!


Du kan också bli månadsgivare på Donorbox eller genom att lägga till en månatlig överföring från din internetbank till vårt bankgiro. 

5352-6729

Ge en gåva eller donera månadsvis

Föreningen Uppror samarbetar med folkrörelsen Bensinupproret 2.0

Föreningen Uppror uppstod från Bensinupproret 2.0 i 2019, men bröts helt loss som en fristående och partipolitiskt obunden organisation. Idag ger föreningen Uppror viss support till Bensinupproret 2.0, och tre av föreningens styrelseledamöter är talespersoner för Bensinupproret 2.0. 

Copyright © Alla rättigheter förbehållna